Hätärahat 1715-1719

1715 Kruunu1716 Pvblica Fide1717 Wett och Wapen1718 Flink och Färdig1718 Ivpiter1718 Satvrnvs1718 Phoebvs1718 Mars1718 Mercurius1719 HoppetTakaisin